Algemene voorwaarden

Vil’eau Babyspa

Heirbaan 26

9120 Beveren (Oost-Vlaanderen)

U gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden als u een afspraak maakt bij Vil’eau Babyspa.

 

Annuleren / Te laat komen / No-show

Annuleren kan min. 24 uur van tevoren, dit via mail (vileau@outlook.com) of telefonisch (0477811702).

Indien je tijdig geannuleerd hebt, kunt u een nieuwe afspraak vastleggen. Dit op eigen verantwoordelijkheid. Rekeninghouden dat uw baby niet ouder dan 12 maand mag zijn.

Als u te laat komt, zal de hydrotherapie ingekort worden. Dit om de sessie van de volgende klanten niet te verstoren. Je wordt min. 10 min voordat de sessie begint verwacht.

 

Verantwoordelijkheid

Deelname aan alle activiteiten van Vil’eau Babyspa is geheel op eigen risico.

Vil’eau Babyspa kan niet verantwoordelijkheid gesteld worden voor allergische reacties op de producten, of voor enig lichamelijk letsel, schade of kwijtraken van eigendommen tijdens de sessie.

Je blijft altijd binnen handbereik van uw kindje en houd hem/haar gedurende de hele sessie in de gaten.

Het is belangrijk door te geven voor uw sessie start of uw baby medicijnen gebruikt, medische klachten heeft, in behandeling is bij een dokter. Overleg steeds eerst met uw arts als uw kindje in behandeling is.

Als ouder bent u zelf verantwoordelijk om belangrijke informatie over uw kindje met Vil’eau Babyspa te delen. Ook als uw kindje ziek is of inentingen gekregen heeft, geeft u dit op voorhand door.

Storend gedrag, zowel verbaal als non-verbaal, is niet toegestaan. Klanten die zich hier niet aan houden, worden verzocht de babyspa te verlaten.

 

Cadeaubonnen

Enkel cadeaubonnen geregistreerd bij Vil’eau Babyspa kunnen gebruikt worden. Onze cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na aankoop geldig. De datum staat steeds vermeld op de cadeaubon.

Als het bedrag van de cadeaubon niet in 1 x opgebruikt is, dan blijft het resterende bedrag op de cadeaubon staan. We geven geen restbedrag terug. Cadeaubonnen zijn ook niet inwisselbaar tegen contanten.

 

Betalingen

Alle sessies worden tijdens het online boeken voor het volledige bedrag op voorhand betaald.

 

Copyright

Niets van de website www.vileau.be , facebookpagina Vileau Babyspa of instagrampagina Vileau_babyspa mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Vil’eau Babyspa.

 

Privacy

Voorafgaand aan een behandeling of sessie zal Vil’eau Babyspa vragen om persoonlijke gegevens. Dit om een zo goed mogelijke behandeling of sessie uit te voeren. Deze gegevens zullen opgeslagen worden in een database. Deze gegevens zijn alleen opvraagbaar door de behandelde persoon of diens verzorg(st)er en zal niet aan derden uitgegeven worden